Thông tin khách hàng
Họ tên
Di động
Email
Địa chỉ
Thông tin thanh toán Tỷ giá: 3,454
Tổng giá sản phẩm (Tệ)
Tổng giá sản phẩm (VNĐ)
Phí dịch vụ
Chi phí phát sinh (VNĐ)
Tổng giá thanh toán (VNĐ)
Excel Check hàng
Nhân viên CSKH
Kho
Công thức tính giá: Giá (về tận nhà HN) = (Giá web + phí vận chuyển TQ)*tỷ giá + phí dịch vụ (1) + phí vận chuyển TQ-VN (2) Hỗ trợ giao hàng free ship nội thành Hà Nội - Sài Gòn

Chat với CSKH

0