Hướng dẫn tạo tài khoản Taobao| Dathang86

Hướng dẫn tạo tài khoản Taobao

Để thuận tiện hơn trong việc tìm kiếm, đặt hàng, Đặt hàng86 hướng dẫn khách hàng cách tạo tài khoản cá nhân trên Taobao.com.

1, Truy cập link đăng kí tài khoản:

https://world.taobao.com/markets/all/sea/register?spm=a21bp.7806943.2014082604.1.Pd0N4l

Screen Shot 2016-10-18 at 11.08.13 AM.png

Giao diện trang web khi ấn vào link đăng ký.

Lựa chọn English (Tiếng Anh) để dịch trang sang tiếng Anh, dễ dàng hơn khi thao tác.

Screen Shot 2016-10-18 at 11.10.48 AM.png

Giao diện trang web sau khi đã chuyển qua tiếng Anh

2, Điền số điện thoại cá nhân muốn dùng để sử dụng dịch vụ ở ô Mobile phone number, lưu ý khi điền, bỏ số 0 ở đầu số điện thoại. Điền đúng sẽ thấy xuất hiện dấu tick màu xanh ở cuối ô.

Ví dụ: SĐT 0961796966 - Điền vào ô này sẽ điền chính xác: 961796966.

3, Để xác thực, kéo trượt thanh bên dưới Verification theo chiều mũi tên từ trái sang phải. Kéo thành công bạn sẽ thấy hộp thông tin ghi mã xác thực. Điền mã xác thực và ấn Submit để hoàn tất.

Màn hình sau khi đã hoàn thành bước điền số điện thoại và xác thực thành công.

Tick vào ô

“Create your Alipay account by your Taobao account.

By creating an account, you agree to Taobao User Agreement & Alipay Terms and Conditions and Receive emails relating to membership and services from taobao.com."

(Dịch nghĩa:

Tạo tài khoản Alipay (tài khoản thanh toán) bằng tài khoản Taobao của bạn.

Với việc lập tài khoản này, bạn đồng ý với các quy định và điều kiện của người dùng Taobao &  Alipay. Bạn sẽ nhận được email liên quan tới tài khoản và dịch vụ từ taobao.com.)

Sau đó ấn Next để sang bước kế tiếp.

Lưu ý:

Khi nhận được dòng thông báo “Network busy, please try again later” (Hệ thống đang bận, vui lòng thử lại sau), vui lòng làm lại bước xác nhận (Verification) ở trên. Có thể phải thử lại vài lần ở bước này trước khi được chuyển qua bước kế tiếp.

3, Tin nhắn mã xác nhận sẽ được gửi tới số điện thoại bạn đã nhập. Mã xác nhận là dãy 6 số.

Tin nhắn nội dung như sau: (Taobao) Your verification code for registration is xxxxxx. For enquire, please call +86-571-88158198.

Trong đó xxxxxx là mã xác nhận.

Điền mã xác nhận từ tin nhắn điện thoại vào ô Verification code. Nếu không nhận được mã vào điện thoại, vui lòng chờ thêm 60s và ấn lại vào ô Send verification code again (Gửi lại mã xác thực). Ấn nút Confirm để hoàn tất.

4, Điền thông tin tài khoản sau khi xác thực được số điện thoại. Màn hình sẽ hiện đủ các thông tin bạn cần cập nhật như màn hình dưới đây.

Mật khẩu: Set Login Password. Yêu cầu từ 6-20 kí tự. Chỉ bao gồm chữ cái, số và biểu tượng. Mật khẩu phải gồm ít nhất hai loại kí tự trong 3 loại kí tự trên (Ví dụ: Không được lập mật khẩu toàn chữ cái hoặc toàn số).

Điền mật khẩu vào ô Password và gõ lại mật khẩu đó vào ô Confirm password.

Tên tài khoản: Set Your User Name. Yêu cầu từ 5-25 kí tự. Không bao gồm thông tin cá nhân như tên, CMND, tài khoản ngân hàng. Tên tài khoản không được thay đổi sau khi tạo.

Điền đầy đủ thông tin về tài khoản và mật khẩu. Ấn nút Submit để hoàn tất.

Tài khoản tạo lập thành công sẽ nhận được thông báo như hình dưới đây.

Bạn có thể dùng tài khoản và mật khẩu này để truy cập hệ thống website đặt hàng Taobao, 1688, Tmall.
Chúc các bạn thành công!