Quy trình đặt hàng

1. QUY ĐỊNH VỀ CÁC LOẠI MẶT HÀNG

2. BẢO MẬT THÔNG TIN

3. QUY ĐỊNH VỀ ĐẶT HÀNG, THANH TOÁN

Xem cách thức đặt hàng tại đây

4. CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

5. NGỪNG CUNG CẤP DỊCH VỤ